KURUMSAL
Kalite Politikamız

MOST OTOMOTİV olarak faal halde olduğumuz "İŞLENMİŞ ROT MİLİ, ROT MİLİ GÖVDESİ VE KÜRESEL MAFSALLAR VE KÜRESEL MAFSAL GÖVDELERİNİN" kapsamı dahilinde;

• İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,

• Üst yönetimin sürekli, kararlı desteği ve katılımı,

• Kalite yönetim sisteminin her prosese yansımış olması,

• Tedarikçilerimizin geliştirilmesi ve izlenmesi,

• Hata önleyici metotların uygulanması,

• Çevre duyarlılığının sağlanması,

• Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,

• Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,

• Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,

• Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,

• Ürün uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları değerlendirmek için gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası standartlara uymak,kalite politikamızdır. Bu doğrultuda MOST OTOMOTİV olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.